Winactie seedlip

8 juni 2019
door Manouk Our Stories

  Actievoorwaarden Seedlip mocktail winactie

   

  1. Algemeen

   

  1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie Seedlip mocktail winactie hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 52 (1114 AE) Amsterdam, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
  2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/winactie-seedlip.
  3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.

   

  1. Deelname

   

  1. Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland en België (Vlaanderen) woont.
  2. Je doet automatisch mee aan de Actie als je een reactie plaatst onder de social media post en je favoriete mocktail recept deelt gedurende de Actieperiode.
  3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
  4. Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

   

  1. Actie Seedlip mocktail winactie – hoe het werkt

   

  1. De Actie loopt van 11-01-2020 tot en met 21-01-2020 (hierna: de “Actieperiode”). Tijdens de Actieperiode worden 2 Seedlip mocktail sets weggegeven.
  2. Deze Actie heeft als doel om Dry January onder de aandacht te brengen.
  3. Door een reactie te plaatsen op de social media post en het delen van je favoriete mocktail recept maak je kans op een van de twee pakketten. Gedurende de Actieperiode worden er willekeurig twee winnaars gekozen. De winnaars krijgen in week-5 een bericht vanuit HelloFresh.
  4. De prijs kan alleen geclaimd worden door degene die een lidmaatschap bij HelloFresh heeft en een maaltijdbox heeft ontvangen. De prijs is niet overdraagbaar en enkel voor de winnaar (degene die het HelloFresh-lidmaatschap heeft).
  5. De prijs wordt via de post gestuurd naar het huisadres van de winnaar.
  6. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.

   

  1. Prijs

   

  1. De te winnen prijzen betreffen:
   2X een Seedlip mocktail pakket, bestaande uit:
   ·         1 x Seedlip Spice 70cl (€31,-)
   ·         1 x Cocktail book (€18,-)
   ·         1 x Copper Jigger (€9,-)
   ·         2 x Fever-Tree tonics (€1,16-)
  2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
  3. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
  4. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

   

  1. Privacy

   

  1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.
  2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing die te vinden is op: https://cdn.hellofresh.com/nl/cms/pdf/HelloFresh_Privacy_Statement.pdf.
  3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl o.v.v. inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
  5. Winnaars kunnen door HelloFresh gevraagd worden hun namen en eventueel foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van HelloFresh. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

   

  1. Aansprakelijkheid

   

  1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
  2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

   

  1. Diversen

   

  1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
  2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
  4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
  5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
  6. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
  7. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Vorig artikel
  3x de lekkerste cocktails met rosé 3x de lekkerste cocktails met rosé
  Volgend artikel
  Alles over het ambachtelijke brood bij onze verse soepen Alles over het ambachtelijke brood bij onze verse soepen

  Gerelateerde artikelen