Win een Philips Blender bij je Fruitbox

5 september 2018
door Manouk Uncategorized @be

  In samenwerking met Philips maak jij bij aankoop van een Fruitbox die je ontvangt tussen 14-09-2019 en 18-09-2019 kans op een Philips blender t.w.v. €49,99. Lees hier de actievoorwaarden.

  1. Algemeen
  1.   Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie Philips Blender (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 52 (1114 AE) Amsterdam, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
  2.  Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/philipsblender/ of blog.hellofresh.be/philipsblender/
  3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.
  1. Deelname
  1.  Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) woont en een lidmaatschap heeft op een HelloFresh-maaltijdbox.
  2. Je neemt automatisch deel aan de Actie als je bij een HelloFresh-maaltijdbox een Fruitbox ontvangt tussen 14-09-2019 en 18-09-2019. 
  3.  Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
  4.   Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
  1. Actie Philips Blender – hoe het werkt
  1.   De Actie wordt van 07-09-2019 tot en met 11-09-2019 gepromoot via het geprinte weekmenu in je maaltijdbox.
  2.   De Actie loopt van 14-09-2019 tot en met 18-09-2019 (hierna: de “Actieperiode”). Na afloop van de Actieperiode zullen er in totaal 5 prijzen worden weggegeven.
  3.  Deze Actie heeft als doel de Fruitbox van HelloFresh, als aanvulling op het reguliere aanbod, te promoten.
  4. Als je bij een HelloFresh-maaltijdbox een Fruitbox aankoopt en ontvangt in week 38 (14-09-2019 tot en met 18-09-2019), doe je automatisch mee aan de Actie en maak je kans om te winnen. Gedurende de Actieperiode zullen 5 winnaars willekeurig gekozen worden uit de ontvangers van de bestelde Fruitboxen. Deze winnaars zullen een Philips Blender winnen. De winnaars ontvangen een flyer met de boodschap dat zij een Philips Blender gewonnen hebben in de bestelde maaltijdbox welke geleverd zal worden tussen 14-09-2019 en 18-09-2019. 
  5. De prijs kan alleen ontvangen worden door klanten van HelloFresh die een Fruitbox bij hun maaltijdbox hebben besteld. 
  6. De prijs is niet overdraagbaar en de winnaar (degene die het lidmaatschap met HelloFresh heeft) moet zelf contact opnemen met de klantenservice van HelloFresh om zijn/haar prijs te claimen via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be. Dit kan uiterlijk tot 15 oktober 2019. Daarna vervalt het recht op de prijs. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
  7. Nadat de winnaar op de hoogte is gesteld middels de flyer en de adresgegevens naar zijn gemaild naar klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be, wordt de blender per post naar het bij HelloFresh bekende huisadres van de winnaar verstuurd. 
  8. Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer gewonnen worden per huishouden.
  1. Prijzen
  1.  De te winnen prijzen betreffen:
   • 5x Philips Blender (HR2903_90) ter waarde van €49,99
    Het totale prijzenpakket heeft een waarde van €249,95.
  1.   HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
  2.   De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
  3.   Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
  4.   Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

   5. Privacy
  1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie.  
  2. Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
  3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
  4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantenservice@hellofresh.nl of klantendienst@hellofresh.be.
  5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.  
  1. Aansprakelijkheid
  1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
  2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
  3.   HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar. 
  1. Diversen
   1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
   2.  Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
   3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
   4.  Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
   5.  Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
  Vorig artikel
  5x powerontbijt voor een goede start 5x powerontbijt voor een goede start
  Volgend artikel
  De beste buffelmozzarella: onze leverancier vertelt De beste buffelmozzarella: onze leverancier vertelt

  Gerelateerde artikelen