#BeestInBox-winactie

20 april 2018
door Merel Inspiratie

  Tref jij jouw zachte, schubbige of pluizige vriend wel eens aan in een van onze boxen? Maak dan de komende twee weken snel een foto! Je maakt hiermee namelijk kans op een Le Creuset ovenschaal én natuurlijk eeuwige roem. Lees hier hoe je meedoet!

  Beestenboel

  Het is een vreemd gezicht: een kat die zich in een (te kleine) kartonnen doos probeert te wurmen of een hond die de HelloFresh Box verkiest boven zijn of haar eigen mand. Toch worden we dagelijks verrast met foto’s van dit soort taferelen. Niet alleen honden en katten blijken gek op onze boxen, ook egels, fretten, vogels en hamsters zijn fan. Omdat we blij zijn dat huisdieren ook ‘zin in HelloFresh’-hebben, hebben we een winactie bedacht.

  Door een originele, lieve, grappige of stoere foto van jouw huisdier in een HelloFresh Box te delen, maak je kans op een Le Creuset ovenschaal (32x24cm) ter waarde van €53! Wie weet sta jij straks zij en zij met je huisdier de sterren van de hemel te koken. 

  Zo doe je mee

  • Deel een mooie, heldere foto van je huisdier in een HelloFresh Box
  • Wees origineel! Hiermee maak je meer kans om te winnen
  • Zorg dat het HelloFresh-logo zichtbaar is op de foto
  • Post de foto op Facebook met de hashtag #BeestInBox
  • Deelnemen kan van 20 april t/m 3 mei
  • Per persoon kan er één keer deelgenomen worden met één foto
  • Door deel te nemen aan de #BeestInBox-winactie ga je akkoord met de actievoorwaarden (zie onderaan deze pagina)

  Alle diersoorten zijn welkom!  Winnaars zullen na het sluiten van de actieperiode een persoonlijk bericht krijgen en we zullen er hierna voor zorgen dat de ovenschaal zo spoedig mogelijk jouw kant op komt.

  huisdier

  ACTIEVOORWAARDEN HelloFresh

  1. Definities

  In deze Actievoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

  • Aanbieder: De besloten vennootschap HelloFresh Benelux B.V., gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1114 AE) Spaklerweg 52 Amsterdam
  • Actievoorwaarden: De onderhavige Actievoorwaarden
  • Deelnemer: de natuurlijke persoon die aan een Actie deelneemt
  • Gegevens: de persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader de Actie van Deelnemer verkrijgt
  • Actie: #BeestinBox

  2. Algemeen

   1. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
   2. Voor vragen en opmerkingen over de Actie kan de Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder via klantenservice@hellofresh.nl. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de Actie en het medium/ de uiting te vermelden.
   3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
   4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspages,  teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Aanbieder.

  3. Deelname

  1. Door deelname aan een Actie gaat Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
  2. Aan een Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
   1. Deelname aan een Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van Partner en Aanbieder en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen.
   2. Deelnemers die meespelen vanuit het buitenland kunnen geen aanspraak maken op de genoemde prijzen indien uitvoering hiervan onmogelijk is. 
   3. Actie #BeestinBox
   4. De Actie loopt van 20-04-2018 tot en met 3-05-2018. In deze periode wordt actie gepromoot via Facebook. 
   5. Deze Actie heeft als doel het promoten van de social media-kanalen en algehele merkbekendheid van Aanbieder.
   6. Uitleg actie:
  • De winactie wordt aangekondigd op de Facebook-pagina van de Aanbieder
  • De deelnemer dient een foto van hun dier in een (duidelijk zichtbare) HelloFresh Box te delen met gebruik van #BeestinBox op Facebook. Hierna zal hij/zij kans kunnen maken op een Le Creuset ovenschaal ter waarde van €53,-.
  • Na een termijn van twee weken na de initiële aankondiging van de winactie, worden er winnaars gekozen.  Een winnaar zal via een privébericht op Facebook door de Aanbieder benaderd worden om adresgegevens door te geven voor het verzenden van de prijs.
  • Door het deelnemen aan de winactie geeft de deelnemer toestemming aan de Aanbieder om de ingezonden foto te gebruiken bij toekomstige uitingen via social media-kanalen van de Aanbieder.
  • Aantal deelnames: per persoon kan er één inzending gedaan worden.

   

  3. Prijzen

  1. De te winnen prijs betreft een [12x Le Creuset ovenschaal t.w.v. €53,-. Totaalbedrag aan prijzen: €636,-]
  2. De Aanbieder behoudt zich uitdrukkelijk het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen of de geldwaarde van de prijs uit te betalen indien noodzakelijk.
  3. Met de winnaar wordt, na de trekking, via Facebook benaderd.
  4. Bij weigering van in ontvangstneming of bij loze contactmomenten is Aanbieder gerechtigd een nieuwe winnaar aan te wijzen.
  5. De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
  6. Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
  7. Aanbieder zal zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
  8. Op verzoek van Aanbieder dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

  4. Privacy

  1. In het kader van een Actie verwerkt Aanbieder persoonsgegevens van Deelnemer. Persoonsgegevens worden gebruikt om:
  • De Actie aan te bieden en uitvoering te geven aan de deelname
  • Deelnemers geven automatisch toestemming tot gebruik van de ingezonden foto voor HelloFresh (doorplaatsing op onze website/vermelding op receptkaart/blog, etc.)
   1. Het volledige en actuele privacy statement van Aanbieder kan online geraadpleegd worden op https://cdn.hellofresh.com/nl/cms/pdf/HelloFresh_Privacy_Statement.pdf
   2. Indien en voor zover in het kader van Actie tevens persoonsgegevens worden verzameld door Partner draagt Aanbieder hiervoor geen verantwoordelijkheid. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende Partner te lezen.
   3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Aanbieder het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
   4. Indien Deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien Deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan Aanbieder  via klantenservice@hellofresh.nl o.v.v inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
   5. Winnaars kunnen door Aanbieder gevraagd worden hun namen en eventueel mogelijke foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van Aanbieder. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

  5. Aansprakelijkheid

  1. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade van Deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
  2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-druk of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is Aanbieder niet aansprakelijk.
  3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Aanbieder.
  4. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing

   

  Laatst gewijzigd april 2018

   

  Vorig artikel
  Aziatische klassieker: pad thai Aziatische klassieker: pad thai
  Volgend artikel
  3x verwensnacks voor kinderen 3x verwensnacks voor kinderen

  Gerelateerde artikelen