Algemene Voorwaarden – Tony’s Chocolonely Adventskalender Weggeefactie

  Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op de Tony’s Chocolonely Adventskalender Weggeefactie (hierna aangeduid als de “Actie”), georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna aangeduid als “HelloFresh”).
 2. Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers zich akkoord met de inhoud van deze Voorwaarden.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kunt u contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.be/contact-us?locale=nl-BE  

 

Deelname

 1. Deelname aan de Actie staat open voor inwoners van Nederland & België.
 2. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dienen deelnemers een Tony’s Chocolonely-item uit het Sinterklaas/Tony’s Chocolonely-assortiment toe te voegen aan hun volgende HelloFresh-box, zoals Tony’s Chocolonely – Chocoladeletter S (180 g) in de smaken Zeezout Karamel of Melk, Tony’s Chocolonely – Het Grote Boek van de Sint, of Tony’s Chocolonely – Tony’s Favorieten (2 x 180 g), met daarin letters van melk- en zeezoutkaramelchocolade.
 3. Deelname aan het spel is uitgesloten voor personen van 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van de Actie betrokken partijen en personen. 
 4. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Actie.

 

Tony’s Chocolonely Adventskalender – Hoe het werkt

 1. De Actie vindt plaats vanaf 12:00 uur op 7 november 2023, tot 23:59 uur op 15 november 2023 (hierna aangeduid als de ‘Actieperiode’) via https://www.instagram.com/p/CzWlHvUMzt2
 2. Deelnemers kunnen deelnemen aan de Actie door een Tony’s Chocolonely-item aan te schaffen aan hun volgende HelloFresh-box. Er is een vereiste om te liken en te reageren op het Instagram kanaal van HelloFresh Nederland en Belgie.

 

Prijzen

 1. Winnaars ontvangen de Tony’s Chocolonely Adventskalender als onderdeel van hun volgende HelloFresh-boxlevering. 
 2. HelloFresh behoudt uitdrukkelijk het recht om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voordat de prijs wordt toegekend. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik van de prijs door de winnaar. HelloFresh behoudt ook het recht om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of soortgelijke) prijs toe te kennen.
 3. Winnaars zijn verplicht de prijs te accepteren zoals deze is. HelloFresh zal geen verzoeken tot wijzigingen honoreren, ongeacht de redenen die worden opgegeven. De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen en/of contant geld.
 4. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Niet-naleving van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de omstandigheden, zal resulteren in volledige uitsluiting van deelname voor die deelnemer.

 

Privacy

 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt om deelname aan de Actie mogelijk te maken en om promotionele e-mailberichten van HelloFresh aan de deelnemer te sturen.
 2. De privacybeschermingsverklaring en het cookiegebruik van HelloFresh zijn van toepassing op de Actie en kunnen worden gelezen op https://www.hellofresh.be/about/privacy 
 3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden verstrekt, heeft HelloFresh het recht verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wil inzien, corrigeren of laten verwijderen, kan de deelnemer dit melden bij HelloFresh via privacy@hellofresh.be, onder vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh worden benaderd om hun feedback te delen ter verbetering van de diensten. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.

 

Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, directe en/of indirecte, geleden door deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. HelloFresh is ook niet aansprakelijk voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan, de verspreiding van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typografische, druk- of zetfouten, evenals technische storingen, zoals tijdelijke onbeschikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met internet- of mobiele providers, of andere situaties van overmacht.

 

Diversen

 1. HelloFresh behoudt te allen tijde het recht om, redelijkerwijs en rekening houdend met de specifieke omstandigheden, de Actie eenzijdig te beëindigen, onderbreken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving, en/of om de regels van de Actie en/of prijzen te wijzigen zonder op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige vergoeding verschuldigd te zijn aan deelnemers. Indien er wijzigingen worden aangebracht in de regels, worden deze direct weergegeven in de Actie.
 2. Er zal geen correspondentie zijn over de resultaten van deelname aan de Actie. Het toekennen van de prijs geeft geen aanleiding tot enig geschil of claim van welke aard dan ook.
 3. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor (aftrekking van) en aangifte van kansspelbelasting.
 4. Alle intellectuele eigendom van de inhoud van de Actie, waaronder landingspagina’s, tekst, afbeeldingen, lay-out, software of andere informatie, behoort toe aan HelloFresh.
 5. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 6. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.