TERMS & CONDITIONS – Kerst- en Gourmetbox winactie

Hieronder lees je de voorwaarden voor de “Kerst- en Gourmetbox winactie”

Algemeen

 1. Deze Kerst- en Gourmetbox winactie (hierna: de “winactie”), dat wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE)  +

Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).

 1. Deelnemers die aan de winactie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 2. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de winactie kun je contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.be/contact-page/

Deelname

 1. Deelname aan de winactie is voor iedereen die in Nederland woont.
 2. Om deel te nemen aan de winactie moeten deelnemers de Kerst- of Gourmetbox bestellen.
 3. Deelname aan de winactie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van de winactie betrokken partijen.
 4. Aan de winactie zijn geen kosten voor deelname verbonden. 

“Kerst- en Gourmetbox winactie ” – hoe het werkt?

 1. De winactie vindt plaats van  07-12-2023 om 00:00 uur tot 17-12-2023 om 23:59 uur (hierna: de “periode van de winactie”) via de Facebook- en Instagram pagina van HelloFreshBE (@hellofreshbe) 
 2. Om kans te maken op een prijs, moet de deelnemer de Kerstbox (vlees & vis en/of veggie) of Gourmetbox bestellen.
 3. De winactie heeft als doel om op een positieve manier de huidige thuiskoks en meer potentiële HelloFresh’ers te bereiken en zo veel mogelijk mensen met HelloFresh te laten koken tijdens de  feestdagen.

Prijzen

 1. De volgende prijzen kunnen worden gewonnen. 

Een maand HelloFresh Boxen (t.w.v. € 250)
2 x
Een Tefal-pan (koekenpan 24 cm t.w.v. € 70,99) 

5x

We geven slechts één prijs per winnaar weg. Deze prijzen worden op willekeurige wijze verdeeld onder de deelnemers. HelloFresh zal zelf via een lijst met klant-ID’s de winnaars kiezen. Winnaars ontvangen tussen 27 en 30 december een bericht met informatie over hun prijs en hoe ze deze kunnen ontvangen.

 1. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik, of zelfs het verhandelen van de prijzen door de winnaars. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2. Winnaars zijn verplicht om de prijs te accepteren zoals deze is. HelloFresh zal geen enkel verzoek tot wijziging inwilligen, ongeacht de opgegeven reden. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. 
 3. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet naleven van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden, zal resulteren in de volledige uitsluiting van de deelname voor deze deelnemer.

Privacy

 1. In het kader van de winactie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de winactie en om de deelnemer promotionele e-mailberichten van HelloFresh te kunnen versturen.
 2. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van HelloFresh is van toepassing op de winactie  is te lezen via https://www.hellofresh.be/about/privacy
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de winactie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.be met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 

Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de winactie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de winactie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

Diversen

 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de winactie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Spelvoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige vergoeding verschuldigd is aan de deelnemers. Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, worden deze aangegeven via de social media post (Facebook en Instagram).
 2. De toekenning van de prijzen mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 
 3. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorg dragen voor het (doen) ophouden en aangifte van kansspelbelasting.
 4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van de winactie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.