Actievoorwaarden I Antwerpen Proeft 2023

Lees hier de actievoorwaarden voor de HelloFresh winactie op Antwerpen Proeft 2023.

 • Algemeen
 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie ‘winactie op Antwerpen Proeft 2023’ (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 2. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden welke zijn te raadplegen  via de HelloFresh-vertegenwoordigers en in de bijlage van de bevestigingsmail die de deelnemer ontvangt bij inschrijving voor een HelloFresh-lidmaatschap.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kun je contact opnemen met HelloFresh via events@hellofresh.nl.
 1. Deelname
 1. Deelname aan de Actie is voor iedereen die in België (Vlaanderen en Wallonië) woont.
 2. Je doet mee aan de Actie als je je gedurende Antwerpen Proeft 2023 bij een van de HelloFresh-vertegenwoordigers op de stand inschrijft als nieuwe klant of dat je aan de HelloFresh-vertegenwoordigers op de stand kunt tonen dat je een actieve klant bent die in de periode tussen 1 januari 2023 en 18 mei 2023 een HelloFresh maaltijdbox heeft  besteld.
 3. Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 21 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 4.  Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.
 1. Actie – hoe het werkt
 1. Elk persoon die zich via een van de HelloFresh-vertegenwoordigers  voor een HelloFresh-lidmaatschap inschrijft op Antwerpen Proeft 2023, mag één keer aan het Rad van Fortuin draaien. Indien op het Rad de sectie met de hoofdprijs wordt aangewezen, mag de persoon deelnemen aan de winactie. 
 2. De winnaar wordt per e-mail benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken. De winnaar kan gevraagd worden om eventuele contact- en adresgegevens te delen voor het verzenden van de prijs.
 3. Na afloop van Antwerpen Proeft wordt één (1) winnaar geselecteerd die een voucher ter waarde van 250 euro wint. 

 

 1. Prijzen
 1. De te winnen prijs betreft: een voucher ter waarde van €250.
 2. De winnaar ontvangt de vouchercode per e-mail.
 3. De vouchercode kan verzilverd worden  via de instellingen in je eigen account.
 4. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 5. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 6. Bezorgkosten van €5,99 zijn niet inbegrepen in de voucher.
 7. Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

  5. Privacy
 1. In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers en de winnaar gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan de Actie en de prijs naar de winnaar te kunnen verzenden. 
 2. Op de Actie is het Privacy Statement van HelloFresh van toepassing.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan de Actie en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.nl
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie.

  6. Aansprakelijkheid
 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.
 3.  HelloFresh is niet aansprakelijk voor enige beschadiging of verlies van de prijs gedurende de verzending van de prijs aan de winnaar. 

 

 1. Diversen
 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld
 2. Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 3. Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh. Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing