Actievoorwaarden Disney

Spelvoorwaarden – HelloFresh – Disney Lightyear

Hieronder leest u de spelvoorwaarden voor de “HelloFresh – Disney Lightyear”-winactie.

Algemeen

 1. Deze actievoorwaarden (hierna: de “Spelvoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie “HelloFresh – Disney Lightyear” (hierna: het Spel”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 50-52 (1114 AE) Amsterdam-Duivendrecht, Nederland (hierna: “HelloFresh”). 
 2. Deelnemers die aan het Spel meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Spelvoorwaarden.
 3. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het Spel kun je contact opnemen met HelloFresh via https://www.hellofresh.be/contact-page/

Deelname

 1. Deelname aan het Spel is mogelijk voor iedereen die in België woont en een actief HelloFresh-lidmaatschap heeft. 
 2. Je doet mee aan het Spel als je minstens 1 HelloFresh-maaltijdbox bestelt met een Lightyear-recept tussen 10 augustus 2022 en 18 september 2022, de activiteit volbrengt die je vervolgens in je box ontvangt en een foto met het resultaat van de activiteit bezorgt aan HelloFresh (zie “Disney Lightyear” – hoe het werkt).
 3. Deelname aan het Spel is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van het Spel betrokken partijen en personen.
 4. Aan het Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden.

“Disney Lightyear” – hoe het werkt

 1. Het Spel vindt plaats van 10 augustus 2022 om [00:00 uur] tot 18 september 2022 [23:59 uur] (hierna: de “periode van het Spel”) per e-mail.
 2. Deelnemers kunnen elke week een Lightyear-recept in hun box bestellen. Als ze dit doen, ontvangen ze een activiteit in hun box met de naam ‘Missie van de week’, die ze vervolgens moeten volbrengen om kans te maken op een prijs. Deelnemers moeten na het volbrengen van de activiteit een foto maken van het resultaat en per e-mail verzenden naar product.marketing@hellofresh.nl voor de vermelde deadline. Elke week wordt 1 deelnemer als winnaar geselecteerd. De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht en zal in de daaropvolgende dagen een Disney-verrassingspakket en een kortingscode voor een gratis HelloFresh Box (exclusief bezorgkosten) thuisbezorgd krijgen. De kortingscode is geldig tot 31 december 2022. 

Prijzen

 1. De volgende prijs kan worden gewonnen: een Disney-verrassingspakket en een gratis HelloFresh Box ter waarde van maximaal € 70,99 (gelijk aan een box met 3 maaltijden voor 1 tot 4 personen). Bezorgkosten, extra producten en toeslagen zijn uitgesloten en worden in rekening gebracht via de geregistreerde betaalwijze van de winnaar.
 2. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de leeftijd van een winnaar te verifiëren voor het overhandigen van de prijs. HelloFresh kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik of niet-gebruik van de prijzen door de winnaars. HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 3. Winnaars zijn verplicht om de prijs te accepteren zoals deze is. HelloFresh zal geen enkel verzoek tot wijziging inwilligen, ongeacht de opgegeven reden. De prijs is niet overdraagbaar en is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld. 
 4. Deelnemers geven toestemming voor verificatie van hun identiteit. Het niet-naleven van deze voorschriften, evenals fraude of poging tot bedrog, ongeacht de voorwaarden, zal resulteren in de volledige uitsluiting van de deelname voor deze deelnemer.

Privacy

 1. In het kader van het Spel worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de deelnemer deel te kunnen laten nemen aan het Spel en om de deelnemer promotionele e-mailberichten van HelloFresh te kunnen versturen.
 2. De verklaring met betrekking tot de bescherming van de privacy en het gebruik van cookies van HelloFresh is van toepassing op het Spel is te lezen via https://www.hellofresh.nl/about/privacy.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 4. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen deelname aan het Spel en bovengenoemd gebruik van zijn/haar persoonsgegevens of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit kenbaar maken aan HelloFresh via privacy@hellofresh.be met vermelding van toegang/wijziging/verwijdering van persoonlijke gegevens.
 5. Deelnemers kunnen door HelloFresh gecontacteerd worden om hun feedback te delen, om zo de diensten te kunnen verbeteren. Deelnemers die hun feedback delen hebben geen recht op (financiële) compensatie. 

Aansprakelijkheid

 1. HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) het Spel.
 2. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot het Spel via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

Diversen

 1. HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Spel, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Spelvoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld of enige vergoeding verschuldigd is aan de deelnemers. Als er wijzigingen in de regels worden aangebracht, worden deze direct weergegeven in de winactie.
 2. Over de uitslag van een deelname aan het Spel kan niet worden gecorrespondeerd. De toekenning van de prijs mag geen aanleiding geven tot enig geschil of claim van welke aard dan ook. 
 3. Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting.
 4. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van het Spel, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh. 
 5. In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 6. Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.