Actievoorwaarden #TrotsOp social winactie 2 september 2018

door Lisa Kapan Our Stories

Lees hier de actievoorwaarden voor de Social Winactie #TrotsOp.

Actievoorwaarden winactie Social Media #TrotsOp

 1.    Algemeen
 2.    Deze actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de winactie Social #TrotsOp (hierna: de “Actie”), die wordt georganiseerd door HelloFresh Benelux B.V., gevestigd aan de Spaklerweg 52 (1114 AE) Amsterdam, Nederland (hierna: “HelloFresh”).
 3. Deelnemers die aan deze Actie meedoen, verklaren akkoord te gaan met deze Actievoorwaarden die te vinden zijn op blog.hellofresh.nl/trotsop.
 4.   Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan je contact opnemen met HelloFresh via klantendienst@hellofresh.be

 

 1.   Deelname
 2.    Deelname aan de Actie is voor iedereen die in Nederland, België en Luxemburg woont.
 3.   Je doet mee aan de Actie als je gedurende de Actieperiode reageert op de social media post waarbij de Social winactie wordt aangekondigd.
 4.    Deelname aan de Actie is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van HelloFresh en alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partijen.
 5.    Aan de Actie zijn geen kosten voor deelname verbonden.

 

 1.   Actie #TrotsOp – hoe het werkt
 2.    De Actie wordt van 28-09-2018 tot en met 15-10-2018 gepromoot via Facebook en Instagram. De winnaars worden via social media benaderd om verdere afhandeling van de prijzen rond te maken.
 3.    De Actie loopt van 28-09-2018 tot en met 15-10-2018 (hierna: de “Actieperiode”). Tijdens de Actieperiode worden in totaal 3 prijzenpakketten weggegeven.
 4.    Deze Actie heeft als doel het promoten van HelloFresh.
 5.  Er kan tijdens de Actieperiode slechts één keer deelgenomen en gewonnen worden.

 

 1.   Prijzen
 2.    De te winnen prijzen betreffen:
 • 3 x customized denim schort t.w.v. €55,-
 • 3 x customized beuken snijplank t.w.v. €25,-
 • 3x customized bord met handbeschilderde illustratie t.w.v. €25 
 • 30 Days chef challenge recepten- en kookspel t.w.v. €9,95
 • 3x een fotoshoot met een professioneel fotograaf + interview wat in de Fresh Times (het HelloFresh-magazine) gepubliceerd gaat worden
 1.    HelloFresh behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in plaats van de aangeboden prijs een andere (gelijkwaardige of gelijksoortige) prijs toe te kennen.
 2.    De prijs is niet inwisselbaar voor andere prijzen en/of geld.
 3.    Indien de prijs bestaat uit een tegoed(bon) dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
 4.    Op verzoek van HelloFresh dient een winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

 

 1.   Privacy
 2.    In het kader van de Actie worden de persoonsgegevens van deelnemers gebruikt met het doel de prijzen toe te sturen na het winnen.
 3.    Op de Actie is de Privacy Statement van HelloFresh van toepassing die te vinden is op: https://cdn.hellofresh.com/nl/cms/pdf/HelloFresh_Privacy_Statement.pdf.  
 4.    Indien bij deelname onvolledige en/ of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft HelloFresh het recht om deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten om het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5.    Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik of indien een deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan HelloFresh via klantendienst@hellofresh.be o.v.v. inzage/wijzigen/verwijderen persoonsgegevens.
 6.    Winnaars kunnen door HelloFresh gevraagd worden hun namen en eventueel foto’s of andere opnames te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met de Actie of dienstverlening van HelloFresh. De Winnaars die hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten van HelloFresh hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding.

 

 1.   Aansprakelijkheid
 2.    HelloFresh is niet aansprakelijk voor schade, direct en/of indirect, van deelnemers of derden die op enigerlei wijze voortvloeit uit (deelname aan) de Actie.
 3.    Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie met betrekking tot de Actie via internet, typ-, druk- of zetfouten alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen met de internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht is HelloFresh niet aansprakelijk.

 

 1.   Diversen
 2.   HelloFresh behoudt zich te allen tijde het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen, zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
 3.    Over de uitslag van een Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
 4.    Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 5.    Indien van toepassing, zal HelloFresh zorgdragen voor het (doen) inhouden en aangifte van kansspelbelasting
 6.    Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder landingspagina’s, teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan HelloFresh.
 7.    In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist HelloFresh.
 8.    Op de Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd september 2018

Vorig artikel
7 tips voor het mediterrane dieet 7 tips voor het mediterrane dieet
Volgend artikel
5x powerontbijt voor een goede start 5x powerontbijt voor een goede start

Gerelateerde artikelen

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.